Czym są dane osobowe ?

Art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2002.101.926 stanowi, że za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Informacją o charakterze osobowym jest nie tylko taka informacja, która dotyczy osoby konkretnej (zidentyfikowanej), ale również takiej, której tożsamość można ustalić (identyfikowalnej). Dane osobowe mogą przybierać różną formę: mogą to być również zdjęcia, filmy, zarejestrowane głosy.
Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych danymi osobowymi może być adres IP  komputera, login czy adres e- mail.