Ze spraw, którymi się ostatnio zajmowałam 2010-03-16

Dziury w drogach

Co powinniśmy  zrobić, gdy uszkodzimy samochód z powodu złej, dziurawej  nawierzchni?
Takie przypadki biorąc pod uwagę ogólnie zły stan dróg nie należą do rzadkości. Jeżeli przytrafi się  nam już coś takiego należy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach:

W pierwszej kolejności należy zadbać o to, żebyśmy mieli dowody potwierdzające, iż doszło do uszkodzenia samochodu na drodze na skutek dziurawej, złej nawierzchni.
Na miejsce zdarzenia należałoby wezwać policję celem sporządzenia notatki. Należy  zadbać również o świadków, którzy potwierdziliby to, że nasz samochód uległ uszkodzeniu wjeżdżając w dziurę. Świadkami zdarzenia mogą być inni uczestnicy ruchu drogowego, nasi współpasażerowie czy nawet piesi idący chodnikiem.  Dobrze byłoby również miejsce zdarzenia a w szczególności dziurę, złą nawierzchnię sfotografować w taki sposób, żeby była widoczna dziura, jej rozmiar jak i położenie na powierzchni drogi.  Fotografia powinna również  umożliwić późniejszą lokalizację miejsca zdarzenia oraz pokazywać datę zdarzenia.
Należy również sfotografować samą usterkę, uszkodzenie samochodu.
Kolejnym krokiem będzie udanie się do warsztatu i naprawienie uszkodzenia. Należy poprosić warsztat o wystawienie rachunku, faktury VAT za  naprawę samochodu.
Jak ustalić podmiot odpowiedzialny za szkody wyrządzone złym stanem drogi?
Wskazać należy, że mamy kilka kategorii dróg:
 
  1. drogi krajowe;
  2. drogi wojewódzkie;
  3. drogi powiatowe;
  4. drogi gminne.


W zależności zatem od kategorii drogi inny podmiot będzie ponosił odpowiedzialność za złą nawierzchnię.

Z ustawy o drogach publicznych wynika, iż  do zarządcy drogi a jest nią  organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego należy remont, utrzymanie i ochrona dróg.
Należy zatem ustalić podmiot odpowiedzialny za utrzymanie nawierzchni drogi.
Odpowiedzialność w zależności od kategorii drogi może ponosić gmina, powiat bądź województwo. W przypadku natomiast dróg krajowych Skarb Państwa.

Znamy już podmiot odpowiedzialny, co dalej?


Przed udaniem się do Sądu, należy wystąpić do właściwego podmiotu z wnioskiem o naprawienie poniesionej szkody.
Jeżeli kwestia naszego odszkodowania nie zostanie załatwiona pozytywnie, pozostaje już jedynie droga sądowa- skierowanie pozwu do Sądu.
Należy wówczas pamiętać o tym, że musimy udowodnić to, że szkoda jest wynikiem działania lub zaniechania podmiotu, od którego chcemy odszkodowanie otrzymać.
Warto wiedzieć, że na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej jeszcze przed skierowaniem sprawy do Sądu możemy uzyskać informacje, czy i kiedy droga była naprawiana oraz jaki był zakres remontu.
Przed podjęciem decyzji o wytoczeniu powództwa do Sądu warto ocenić, jaką ponieśliśmy stratę i jakie mamy na to dowody, ponieważ strona przegrana będzie musiała zwrócić kosztu procesu stronie przeciwnej.